Welkom bij de NVFB

Leden van de NVFB zijn bekkenfysiotherapeuten die dankzij een 3-jarige aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

 
Om een beeld te krijgen van bekkenfysiotherapie kunt u hieronder de "Promotiefilm Bekkenfysiotherapie" bekijken. Indien u geen videoscherm in beeld krijgt, kunt u de film ook hier bekijken (en/of downloaden). 
Uitgelicht!

Veelgebruikte links

Film bekkenfysiotherapie

Diagnosecodekaart 

Vind-uw-bekkenfysiotherapeut

Klik hier voor het bestellen van voorlichtingsmateriaal

 

15 januari Landelijke dag voor bekkenfysiotherapeuten werkzaam met kinderen Onderwijscentrum Erasmus MC Rotterdam
21 januari POST ICS-IUGA Bunnik
2 augustus IUGA Kaapstad, Zuid-Afrika
13 september ICS Tokyo, Japan
31 oktober 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain 2016 Singapore