Welkom bij de NVFB

Leden van de NVFB zijn bekkenfysiotherapeuten die dankzij een 3-jarige aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

 
Om een beeld te krijgen van bekkenfysiotherapie kunt u hieronder de "Promotiefilm Bekkenfysiotherapie" bekijken. Indien u geen videoscherm in beeld krijgt, kunt u de film ook hier bekijken (en/of downloaden). 
Uitgelicht!


Veel gebruikte links:

Film bekkenfysiotherapie

Diagnosecodekaart 

Vind-uw-bekkenfysiotherapeut 

Klik hier voor het bestellen van voorlichtingsmateriaal

 

18 mei Algemene Ledenvergadering NVFB Amersfoort
22 mei EMAS 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society RAI, Amsterdam
2 juli IOPTWH / WCPT congress Kaapstad Zuid Afrika
12 september ICS 2017 Florence