Welkom bij de NVFB

Leden van de NVFB zijn bekkenfysiotherapeuten die dankzij een 3-jarige aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

 
Om een beeld te krijgen van bekkenfysiotherapie kunt u hieronder de "Promotiefilm Bekkenfysiotherapie" bekijken. Indien u geen videoscherm in beeld krijgt, kunt u de film ook hier bekijken (en/of downloaden). 


Najaars- ALV 'nieuwe stijl'

Op Dinsdag 18 november 2014 zal de 'nieuwe stijl' najaars ALV van de NVFB van 20-22 uur worden gehouden op het Hoofdkantoor KNGF, Stadsring 159b te Amersfoort.
Het doel van het NVFB bestuur is om meer inhoud aan de ALV te geven, wellicht zal dit leiden  tot een hogere opkomst.

In de ALV 'nieuwe stijl' zal het bestuur niet meer een uitgebreide toelichting geven op de ALV-stukken, die op de NVFB website geplaatst zullen worden. We gaan er dus vanuit dat de aanwezige leden deze stukken hebben gelezen en dat we daardoor alleen tijd hoeven inruimen voor vragen over de stukken of toelichting op verzoek. De gangbare agendapunten, zoals bespreking notulen, jaarplan en begroting zullen op deze manier minder tijd vragen, zodat er ruimte komt voor meer inhoud.

Op de 'nieuwe stijl' ALV wordt dus een inhoudelijk agendapunt toegevoegd. Bij deze najaars-ALV is dat een korte presentatie door Petra van Nierop (vertrekkend bestuurslid) over 'Het belang van diagnostiek binnen de bekkenfysiotherapie'.

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering wordt gehonoreerd met 2 accreditatiepunten voor het basisdeel.

De ALV stukken zijn vanaf 4 november te downloaden en vindt u na inloggen onder Over NVFB of klik hier

 

In voor een artistieke uitdaging?

klik hier voor meer informatie

Uitgelicht!

Veelgebruikte links

Film bekkenfysiotherapie

Diagnosecodekaart 

Vind-uw-bekkenfysiotherapeut

Klik hier voor het bestellen van voorlichtingsmateriaal