Welkom bij de NVFB

Leden van de NVFB zijn bekkenfysiotherapeuten die dankzij een 3-jarige aanvullende opleiding zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gehele gebied van buik, bekken en lage rug. De spieren van lage rug, buik en bekken spelen een rol bij houding en bewegen. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten.

Klachten in het gebied van bekken, buik en bekkenbodem komen voor bij vrouwen, mannen en kinderen.

 
Om een beeld te krijgen van bekkenfysiotherapie kunt u hieronder de "Promotiefilm Bekkenfysiotherapie" bekijken. Indien u geen videoscherm in beeld krijgt, kunt u de film ook hier bekijken (en/of downloaden). 


Najaars- ALV 'nieuwe stijl'

Op Dinsdag 18 november 2014 is de 'nieuwe stijl' najaars ALV van de NVFB gehouden op het Hoofdkantoor KNGF, Stadsring 159b te Amersfoort.

Tijdens de najaars-ALV 2014 is er na de vergadering een korte presentatie gegeven door Petra van Nierop over 'Het belang van diagnostiek binnen de bekkenfysiotherapie'.

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is gehonoreerd met 2 accreditatiepunten voor het basisdeel.

De ALV stukken zijn te downloaden en vindt u na inloggen onder Over NVFB of klik hier

 

In voor een artistieke uitdaging?

klik hier voor meer informatie

Uitgelicht!

Veelgebruikte links

Film bekkenfysiotherapie

Diagnosecodekaart 

Vind-uw-bekkenfysiotherapeut

Klik hier voor het bestellen van voorlichtingsmateriaal

 

24 januari Bekkenbodemdag SBP Hotel Sparrenhorst in Nunspeet
29 mei Voorjaarscongres NVFB 2015 Zet alvast in je agenda