Nieuwsoverzicht 2017

 • De nieuwe NPi-service Bekkenproblematiek staat voor u klaar!

  18 mei 2017
  [https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-npi-service/4182-npi-service-bekkenproblematiek-2017-4]
  
  • Nieuwe vragenlijst PPIQ evalueert impact van bekkenpijn
  • Zwangere vrouwen hebben meer bekkenbodemeducatie nodig
  • Bekkenbodemeducatie bij overactieve blaas eerste behandeloptie
  
  De NPi-service Bekkenproblematiek is gratis toegankelijk voor NVFB-leden.
  Meer over de NPi-service:
  [Link https://www.npi.nl/kngf]


 • Inlogproblemen NVFB-leden opgelost.

  2 mei 2017

  Afgelopen periode hebben diverse NVFB-leden aangegeven problemen te ondervinden met het inloggen op het ledengedeelte van de NVFB-site. We hebben recentelijk bericht ontvangen van de ontwikkelaars dat de problemen zijn opgelost. Mocht u als nog problemen ondervinden met inloggen neem contact op met secretariaat van de NVFB: nvfb@kngf.nl 

 • Wat vindt u écht? Doe het onderzoek!

  25 april 2017

  U hebt ongetwijfeld gezien dat we samen met het KNGF een grootschalig en breed onderzoek doen naar de behoeften van fysiotherapeuten, zowel leden van KNGF en/of BI als niet-leden. Het zal duidelijk zijn dat uw mening daarin niet mag ontbreken. Daarom roept het bestuur u van harte op om aan dit onderzoek deel te nemen. Kijk in uw email voor de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Elke mening, elk antwoord, van élke fysiotherapeut is van doorslaggevend belang. We hopen van harte dat u de vragenlijst invult. Onder de inzenders worden 10 Pluim-cadeaubonnen verloot ter waarde van €100. Daar kunt u bijvoorbeeld een kite surf clinic of dagje uit mee boeken. 

 • Meekijken bij prolaps of incontinentie OK?

  20 april 2017

  Op 15 maart j.l. werd in Groningen het Symposium Bodem in Beweging gehouden ter gelegenheid van de promotie van Chantal Panman en Marian Wiegersma op een proefschrift over Pelvic Organ Prolapse. Conservative Treatments in Primary Care. (zie: www.panmanwiegersma.nl). Vanuit de bekkenfysiotherapie hield Marijke Slieker-ten Hove daar een inspirerend verhaal.

  Naar aanleiding van het symposium bood gynaecoloog Henri de Wet uit Stadskanaal aan bekkenfysiotherapeuten mee te laten kijken op de OK. Een unieke kans. Is dit jou werkgebied en zou je dit aanbod willen benutten, neem dan contact op met Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal afdeling gynaecologie of mail h.dewet@treant.nl.


 • Bekkenbodem- en buikspieroefeningen na de zwangerschap

  13 april 2017

  Het goed kunnen voelen van de bekkenbodem is voor veel mensen moeilijk. Na een bevalling is het voelen van je bekkenbodemspieren vaak extra moeilijk omdat deze spieren tijdens de bevalling op rek zijn gekomen en deze nog moeten herstellen. De bekkenbodem bestaat uit spieren die zich binnen in je bekken bevindt en waar we niet zomaar naar kunnen kijken. Bovendien geeft het aanspannen van de bekkenbodemspieren geen duidelijk zichtbare beweging. Hierdoor kan het lastig zijn om vast te stellen of je het aanspannen en loslaten echt goed doet.

  http://nvfb.fysionet.nl/oefeningen.html

 • Interessant onderzoek:

  13 april 2017

  Wat is het effect van bekkenfysiotherapie in de behandeling van vrouwen met provoked vestibulodynia?

  http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S2050052117300124


 • KNGF Symposium Trends & Ontwikkelingen en ALV KNGF

  13 april 2017
  Op woensdag 21 juni 2017 organiseert het KNGF een belangrijk symposium over Trends & Ontwikkelingen in de zorgmarkt. We zoemen in op landelijke bewegingen in de zorg, innovaties in het vak fysiotherapie en gaan daarover met u in gesprek. Tijdens dit symposium worden ook de eerste resultaten van een breed onderzoek onder alle fysiotherapeuten in Nederland gepresenteerd. Dit onderzoek wordt in de komende weken gehouden en gaat met name over de vraag wat fysiotherapeuten verwachten van hun vereniging en de contributie die ze daarvoor betalen. Het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen die samen verantwoordelijk zijn voor dit onderzoek stellen het bijzonder op prijs om uw mening ook tijdens dit symposium te horen. Uw aanwezigheid is dus bijzonder gewenst. 
   
  Voorafgaand aan het symposium vindt tevens de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) in het kader van de nieuwe verenigingsstructuur plaats. Deze kunt u ook online volgen.

  Registreren kan vanaf eind april. Deelname is kosteloos en exclusief voor KNGF Leden. 
  Praktisch: woensdag 21 juni 2017, 18.30 uur – 22.00 uur, omgeving Utrecht (locatie volgt).


 • Nationale Poepdag 12 april 2017

  13 april 2017