De nieuwe NPi-service Bekkenproblematiek staat voor u klaar!

De nieuwe NPi-service Bekkenproblematiek staat voor u klaar!


• Hogere prevalentie incontinentie bij vrouwelijke topsporters, maar per sport verschillend
• Biofeedback bij functionele obstipatie en dyssynerge defecatie?
• Meetinstrument voor gedragsaanpassing bij bekkenbodemproblemen

De NPi-service Bekkenproblematiek is gratis toegankelijk voor NVFB-leden.


Meer over de NPi-service