De volgende folders kunt u bestellen bij de NVFB:

(Door de naam van de folder aan te klikken kunt u de folder bekijken)


Kijk hier voor het bestelformulier. U kunt het ingevulde formulier opsturen, faxen of e-mailen naar:

KNGF afd. Facilitair
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
fax: 033 4672999
e-mail: facilitair@kngf.nl


Leden en buitengewoon leden betalen de prijs vermeld op het bestelformulier, (de niet-leden betalen het dubbele bedrag van het aangegevene op het bestelformulier).

Bij bestelling boven € 100,- worden de portokosten niet in rekening gebracht.

Let op dat dit formulier eventueel uit twee pagina's kan bestaan. Na betaling van het bedrag wordt de door u opgegeven bestelling zo snel mogelijk verzonden.