Beroepscompetentieprofiel


Omdat er met hoge regelmaat bij het secretariaat van de NVFB wordt geïnformeerd naar de inhoud van het beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut, heeft het NVFB bestuur besloten het beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut op de NVFB-site te plaatsen.  

We hopen zo aan uw wensen tegemoet te komen.

Beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut 2009

Beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut 2014


Addendum Gespecialiseerde Fysiotherapie bij Kinderen met problemen in de Bekkenregio

Het Addendum Gespecialiseerde Fysiotherapie bij Kinderen met problemen in de Bekkenregio is zowel door de leden van de NVFK als de leden van de NVFB unaniem aangenomen. Het addendum is nu aan het Bestuur van het KNGF voorgelegd en zij zal de officiële weg volgen, hetgeen betekent dat er ook nog instemming in de AV van het KNGF dient te komen. 

U kunt het addendum op de site van de NVFK vinden, evenals meer informatie over gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de bekkenregio.