Beroepscompetentieprofiel


Omdat er met hoge regelmaat bij het secretariaat van de NVFB wordt geïnformeerd naar de inhoud van het beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut, heeft het NVFB bestuur besloten het beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut op de NVFB-site te plaatsen.  

We hopen zo aan uw wensen tegemoet te komen.

Beroepscompetentieprofiel bekkenfysiotherapeut 2009

Beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut 2014


Addendum Gespecialiseerde Fysiotherapie bij Kinderen met problemen in de Zindelijkheid

Het Addendum Gespecialiseerde Fysiotherapie bij Kinderen met problemen in de zindelijkheid is door zowel de leden van de NVFK als de leden van de NVFB unaniem aangenomen. Het addendum is op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 21 juni 2017 goedgekeurd door de leden en is bij deze officieel vastgesteld.

U kunt het addendum op de site van de NVFK vinden, evenals meer informatie over gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid.