BELEID INTERNATIONAAL


Als je aanspraak wilt maken op de tegemoetkoming dan moet je een brief met motivatie waarom je naar dat specifieke congres wilt sturen naar info@nvfb.nl onder vermelding van KWAL; tegemoetkoming reiskosten. Het bestuur van de NVFB besluit wie de tegemoetkoming krijgt. Over het genomen besluit wordt niet gecommuniceerd en kan men niet in beroep gaan.


CRITERIA  VOOR HET TOEWIJZEN VAN DE TEGEMOETKOMING IN DE CONGRESKOSTEN

  • Alléén leden van de NVFB kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming in de congreskosten. Onder deze kosten vallen: reis- en verblijfskosten en inschrijfgeld.

  • Het congres moet van internationale aard zijn.

  • De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld voor het IUGA en ICS congres en vier congressen naar keuze.

  • Binnen 4 weken na het congres moet een verslag / impressie van ongeveer 500 woorden met daarin o.a. interessante ontwikkelingen voor de bekkenfysiotherapeut en een foto ingestuurd worden naar info@nvfb.nl. Dit zal gepubliceerd worden in het NVFB bulletin.

  • Om kosten te kunnen declareren dienen de bonnen te worden opgestuurd naar KNGF, t.a.v. NVFB penningmeester, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort en moet het verslag aangeleverd zijn.

  • De NVFB is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de congresreis.


Congressen 2017

Naam congres

Datum

Locatie

Motivatiebrief insturen voor

Bedrag toelage (€)

Vrije keuze15 januari 2017

1 april 2017                

1 juli 2017

1 oktober 2017

Europa

€250,-

Intercontinentaal €500,-IUGA (international urogynecological association)

20 juni

Vancouver, Canada

20 april 2017

€500,-

 IOPTWH / WCPT 2 juli Kaapstad, Zuid-Afrika 2 mei 2017
 

€500,-


ICS (international continence society)

12 september

Florence, Italie

12 juli 2017

€250,-