Intramurale Bekkenfysiotherapeut


De NVFB heeft een klankbordgroep voor intramuraal werkende bekkenfysiotherapeuten.

Roelfrieke Naber en Hennie Weltevreden vormen deze klankbordgroep.


Verslag overleg intramurale fysiotherapie, september 2015