Het KNGF adviseert fysiotherapeuten inwendige handelingen in het bekkengebied gericht op bekkenfysiotherapie over te laten aan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, omdat zij dankzij een aanvullende opleiding onder meer gespecialiseerd zijn in inwendig onderzoek en inwendige behandeling gericht op bekkenfysiotherapie.

Inwendig handelen studenten Master Bekkenfysiotherapie

De NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg) en de SOMT (Stichting Opleiding Muskuloskeletale Therapie) zijn wat betreft het inwendig handelen door studenten Master Bekkenfysiotherapie (MBF i.o.) het onderstaande overeengekomen:

Ten aanzien van het uitvoeren van vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG, vaginale en anale elektrostimulatie, rectale en vaginale ballon en vaginale pelotten
De MBF i.o. kan de vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), rectale en vaginale ballon en vaginale pelotten in de eigen werksetting toepassen indien zij heeft voldaan aan de onderstaande criteria:

  • De MBF i.o. heeft alle formatieve en summatieve toetsen van het eerste en tweede jaar behaald, waarin zijn inbegrepen alle toetsen, met betrekking tot de vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), ballon (vaginaal en anaal) en vaginale pelotten.
  • De stage van het eerste en tweede jaar zijn als voldoende beoordeeld door de Docent Competentie Leerlijn (DCL) met specifieke aandacht voor de uitvoering van de onderdelen: vaginale en anale palpatie, POPQ, EMG (vaginaal en anaal), FES (vaginaal en anaal), ballon (vaginaal en anaal) en vaginale pelotten. Deze onderdelen zijn aan de hand van een checklist per dag bijgehouden en als voldoende beoordeeld door de DCL.
  •  Alle portfolio opdrachten betreffende het inwendig handelen (hygiëne, voorlichting, attitude) zijn als voldoende beoordeeld.
  • De MBF i.o. is ten minste 80% van de skills lessen aanwezig geweest.
  • Indien bovenstaande acties allen zijn volbracht krijgt de MBF i.o. van de SOMT een “Certificaat Inwendig Handelen”  dat aan derden overlegd kan worden. 
  • De MBF i.o. werkt bij bekken(bodem)patiënten tijdens het inwendig handelen  in de eigen werksetting onder supervisie van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Dat wil zeggen dat de supervisor de indicatie stelt voor de diagnostiek en dat de supervisor de uitkomst van het onderzoek controleert en aantekent in het dossier van de patiënt. De supervisor moet tijdens het inwendig handelen in de werksetting van de MBF i.o. aanwezig zijn.
  • Alle sessies, waarbij de MBF i.o. inwendig handelt, vallen onder de supervisie van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

De patiënt waarbij inwendig handelen wordt toegepast, dient te allen tijde  geïnformeerd te zijn dat het een behandeling betreft van een MBF i.o.  De patiënt ondertekent een informed consent, waarbij de patiënt toestemming geeft voor inwendig handelen door een bekkenfysiotherapeut in opleiding.

De MBF i.o. heeft een SOMT-document ondertekend, waarin wordt bevestigd, dat de student heeft kennis genomen onder welke voorwaarden het inwendig handelen door de student mag plaatsvinden.

Indien de MBF i.o. niet aan de voornoemde voorwaarden voldoet, mag hij/zij in de eigen werksetting niet zelfstandig werken met vaginale en anale palpatie, oppervlakte EMG, een POPQ uitvoeren, functionele elektrostimulatie toepassen, werken met vaginale en rectale ballonnen en/of werken met vaginale pelottes.

Steeds geldt als vuistregel (zowel voor de professional als voor de student) onbekend = onbekwaam = onbevoegd