Hierbij nodigen u uit voor  een extra ALV in verband met de formele bekrachtiging van onze statutenwijziging.

Datum:   donderdag 15 december 2016
Tijd:        18.00 tot 18.30 uur
Locatie:   KNGF Hoofdkantoor, Stadsring 159b, 3817 BA  Amersfoort

In de ALV van 17 november jl. is de statutenwijziging in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Evenwel hebben we door omstandigheden niet kunnen voldoen aan de formele statutaire termijn voor het aanleveren van de letterlijke tekst van de statutenwijziging voorafgaande aan de ALV. Deze betreft 10 werkdagen vóór de ALV op basis van art. 26 lid 2 van onze statuten.

Dit maakt het in principe rechtsgeldige besluit tot statutenwijziging juridisch aanvechtbaar, hetgeen uiteraard een onwenselijke situatie is.

Om alsnog aan alle formele eisen te kunnen voldoen, organiseren we daarom een extra ALV, nu mét in achtneming van de statutaire termijn van 10 werkdagen.In de downloads vindt u de letterlijke tekst van de aangenomen statutenwijziging die nu wederom ter formele bekrachtiging wordt voorgelegd.

Uw auto kunt u parkeren onder het gebouw van het KNGF. Indien hier geen plek is, kunt u gebruik maken van parkeergarage De Beestenmarkt. De uitrijkaart hiervoor kunt u vragen bij de receptie van het KNGF. 

We zien u graag op donderdag 15 december a.s. op onze ALV.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het NVFB bestuur
 

Bernadette Berendes–Van Dijk
secretaris