Geachte leden,


Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 65ste algemene ledenvergadering van de NVFB.

Deze vergadering wordt gehouden op:

 

Tijd:                 Donderdag 19 mei 2016 van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats:             Hoofdkantoor KNGF, Stadsring 159b te Amersfoort

 

In deze algemene ledenvergadering kijken wij terug op de ontwikkelingen en resultaten van de NVFB in 2015 en zullen wij u weer op de hoogte brengen van de actualiteiten die onze beroepsgroep aangaan.

Bovendien nemen we afscheid van Heidi Moossdorff, algemeen bestuurslid van de NVFB.

 

Aansluitend (om ca. 20.30 uur) worden een tweetal vakinhoudelijke presentaties verzorgd, te weten:

 

  • Orgasmestoornis tussen de oren? Vraag het de bekkenfysiotherapeut!
  • Transmurale richtlijn ter preventie van bekkenbodem gerelateerde klachten.

 

Voor deze presentaties is accreditatie aangevraagd voor het deelregister bekkenfysiotherapie.

Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze algemene ledenvergadering van de NVFB, door een e-mail te sturen naar liebrand@kngf.nl o.v.v. uw naam, relatienummer en “ALV NVFB”.

 

U kunt parkeren in de parkeergarage van het KNGF.  

 

De vergaderstukken kunt u vanaf 9 mei a.s. vinden op onze website www.nvfb.nl.

Op verzoek kunnen de vergaderstukken naar u worden opgestuurd.

 

Bij verhindering is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een NVFB lid.

Een machtigingsformulier vindt u vanaf 9 mei a.s. op onze website www.nvfb.nl.

 

Graag tot ziens op 19 mei 2016,

 

handtekening Bernadette Berendes

 

Bernadette Berendes

Secretaris NVFB