De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 16 november a.s. in Amersfoort.

NVFB leden ontvangen een convocatie. Vanaf 24 oktober a.s. vindt u meer informatie over de vergaderstukken op de website.