Geachte NVFB lid,


Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de 68ste algemene ledenvergadering van de NVFB. Deze vergadering wordt gehouden op: 

Tijd:     Donderdag 18 mei 2017 van 19.30 tot 21.30 uur 

Plaats: Hoofdkantoor KNGF, Stadsring 159b te Amersfoort 

           U kunt parkeren in de parkeergarage van het KNGF. 


In deze algemene ledenvergadering kijken wij terug op de ontwikkelingen en resultaten van de NVFB in 2016 en zullen wij u weer op de hoogte brengen van de actualiteiten die onze beroepsgroep aangaan. 

Bovendien staat een statutenwijziging op het programma ten behoeve van de voorgestelde naamswijziging en de introductie van een aspirant-lidmaatschap voor studenten aan de SOMT. 

Daarnaast wordt het Standpunt Echografie ter vaststelling voorgelegd, dat richting geeft aan het gebruik van echografie in de bekkenfysiotherapie. 

Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze algemene ledenvergadering van de NVFB, door een e-mail te sturen naar secretariaatkb@kngf.nl o.v.v. uw naam, relatienummer en “ALV NVFB”. 

De vergaderstukken kunt u vanaf 4 mei a.s. vinden op onze website www.nvfb.nl. Op verzoek kunnen de vergaderstukken naar u worden opgestuurd. 

Bij verhindering is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een ander NVFB lid. Een machtigingsformulier kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar secretariaatkb@kngf.nl

Graag tot ziens op 18 mei 2017! Bernadette Berendes 

Secretaris NVFB