Profiel voorzitter NVFB

A Algemeen

 • Is als eerste verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging naar buiten, is bepalend voor het imago van de NVFB
 • Zit de vergaderingen van het algemeen bestuur voor
 • Bewaakt de integratie en eenheid van het bestuur van de vereniging, waaronder het beleid en het behartigen van de belangen binnen de vereniging
 • Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de NVFB

B Persoonlijke eigenschappen

 • Helikopterview
 • Gevoel voor politieke verhoudingen
 • Bindend leider
 • Pragmatisch besluitvormer
 • Bezit een zekere mate van organisatietalent
 • Vermogen om ‘out of the box’ te denken
 • Integer
 • Evenwichtig

C Achtergronden

 • HBO+ niveau
 • Werkzaam in of sterke affiniteit met de bekkenfysiotherapie
 • Beschikkend over netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de beroepsgroep strekt tot aanbeveling

D Taken

 • Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging
 • Verantwoordelijk voor de algemene coördinatie
 • Bewaken van de statuten als lid van het DB
 • Vertegenwoordiging van de vereniging bij officiële gelegenheden
 • Draagt zorg voor het juist en op tijd uitvoeren van taken van de overige bestuursleden
 • Opstellen en uitvoeren van het beleid
 • Aanspreekpunt van het bestuur
 • Geeft leiding aan vergaderingen van het bestuur
 • Stelt de agenda op van de vergadering (samen met de secretaris)
 • Voorzitten en voorbereiden van de algemene ledenvergadering
 • Ondertekenen van officiële stukken
 • Woordvoerder naar externen
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie
 • Schrijven van voorwoord Bulletin
 • Deelnemer aan College van Specialisten Verenigingen
 • Gezicht van de vereniging

E Belasting

 • Circa 8-12 uur per week


Profiel secretaris NVFB

A Algemeen

 • Bestuurlijk verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de NVFB

B Persoonlijke eigenschappen

 • Pragmatisch
 • Organisatietalent
 • Communicatieve vaardigheden
 • Contactuele eigenschappen
 • Ordelijk denken
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Dienstverlenende instelling
 • Bestuurlijke ervaring is een pre
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Kunnen spreken in het openbaar

C Achtergronden

 • Geregistreerd bekkenfysiotherapeut

D Taken

 • Het maken van het secretarieel jaarverslag van de NVFB 
 • Contactpersoon van de NVFB, o.a. via info@nvfb.nl 
 • Zorgen voor tijdige beantwoording van post
 • Beoordelen en/of ontvangen en vervolgens verspreiden van stukken 
 • Het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een toegankelijk archief, beheert het ‘geheugen’van de organisatie
 • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda 
 • Bewaakt de agenda en vergaderprocessen tijdens bestuursvergadering
 • Het verslagleggen van vergaderingen en gesprekken
 • Het bewaken van de procedurele gang van het jaarplan
 • Bewaakt besluitvormingstrajecten van het NVFB bestuur 
 • Bewaken van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Actieve rol bij het ontwikkelen van bestuursbeleid

E Belasting

 • Circa 4-6 uur per week

 

Profiel penningmeester NVFB

A Algemeen

 • Bestuurlijk verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de NVFB

B Persoonlijke eigenschappen

 • Betrouwbaar
 • Cijfermatig inzicht
 • Kritisch
 • Oplettend
 • Helikopterview
 • Vermogen om in teamverband te werken
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Kunnen spreken in het openbaar

C Achtergronden

 • Geregistreerd bekkenfysiotherapeut
 • Affiniteit met of interesse voor financieel-administratieve processen.  

D Taken

 • Het maken van het financieel jaarverslag van de NVFB
 • Betrokken bij het ontwikkelen en uitzetten van het bestuursbeleid

 E Belasting

 • circa 4-6 uur per week


Profiel bestuurslid kwaliteit

A Algemeen

 • Het volgen van ontwikkelingen op gebied van kwaliteit, richtlijnen & wetenschap en het zoeken van uitdagingen en nieuwe combinaties, initiëren van acties gericht op het creëren van kansen binnen het domein van de bekkenfysiotherapie
 • Verantwoordelijk voor het strategisch- en uitvoeringsbeleid van de vereniging op gebied van kwaliteit, richtlijnen en wetenschap
 • Een gesprekpartner zijn voor externe partijen

 

B Persoonlijke eigenschappen

 • Affiniteit hebben met kwaliteit, richtlijnen en wetenschap 
 • Ondernemend en innovatief
 • Strategisch en analytisch denkvermogen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Contactuele eigenschappen
 • Het kunnen delegeren van taken
 • Het kunnen aansturen van een commissie
 • Het om kunnen gaan met automatiseringssystemen

C Achtergronden

 • Geregistreerd bekkenfysiotherapeut
 • Master niveau
 • Beschikkend over netwerk bij universiteiten en hogescholen is een pré
 • Ervaring met aanvragen van subsidies is een pré
 • Betrokkenheid bij het tot stand komen van richtlijnen strekt tot aanbeveling

D Belasting

 • circa 2-4 uur per week