Geschiedenis van de NVFB

De NVFB is in 1994 ontstaan uit de toenmalige NVFP, de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Pre-en postpartum gezondheidszorg.

De NVFP is opgericht in 1981. Deze vereniging hield zich bezig met fysiotherapie rondom de zwangerschap en bevalling.

Aan het eind van de jaren ’80 ontstond er veel aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de peripartum begeleiding. Het was in die tijd ook niet meer dan logisch dat deze “nieuwe” patiëntencategorie werd gezien door fysiotherapeuten die zich ook bezighielden met de pre- en postpartum gezondheidszorg. De behandeling van de bekkenbodemdysfuncties heeft in de daarop volgende jaren een grote vlucht genomen en al gauw werden niet meer alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen gezien.

Was de therapie aanvankelijk meestal gericht op urogenitale stoornissen (b.v. stress-incontinentie), later kwamen er ook de anorectale en seksuele stoornissen bij. Ook het invasief handelen bij deze stoornissen deed zijn intrede, zoals onderzoek en behandeling van bekkenbodemdysfuncties middels inwendige palpatie en / of massage, myofeedback, elektrostimulatie en de rectale oefenballon. Bewaking van de kwaliteit van dit handelen kreeg veel aandacht.

Vanuit de peripartum begeleiding is ook de behandeling van bekkenpijnklachten ontstaan. Ook de behandeling / begeleiding van deze klachten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. Momenteel is er veel aandacht voor de peripartum pelvic pain als pijnsyndroom. Maar ook de bekkenpijn gerelateerd aan bekkenbodemdysfuncties staat zeer in de belangstelling.

De leden van de NVFB zijn geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Voor fysiotherapeuten die geïnteresseerd zijn in de problematiek van buik en bekken, bestaat de mogelijkheid om buitengewoon lid te worden. Ze ontvangen het bulletin, de nieuwsflits en krijgen korting op onze congressen.

De verwevenheid van klachten binnen het gebied van buik en bekken, lage rug is in de loop van de jaren steeds duidelijker naar voren gekomen. Dit heeft geleid tot het beschrijven van de functies en de competenties van de bekkenfysiotherapeut. Daaruit kon worden bepaald aan welke eisen de opleiding tot een gediplomeerd bekkenfysiotherapeut moet voldoen. Een fysiotherapeut met een dergelijk diploma kan zich laten inschrijven in het verbijzonderd register voor bekkenfysiotherapeuten.

Eind 2003 werd de bekkenfysiotherapie erkend als verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie.